Registrácia.

Rýchlo a jednoducho.

Vážený obchodník,

ďakujeme Vám veľmi pekne za Váš záujem o našu online aukciu motorových vozidiel. Na zabezpečenie toho, aby našu online oblasť používali iba obchodníci s motorovými vozidlami, je potrebné, aby ste nám okrem tohto formulára doručili aj kópiu Vašej registrácie podniku. Toto však neplatí, ak už máte číslo dražiteľa obchodníka zaregistrovaného u Auktion & Markt.Krajina*

Právna forma*

Názov firmy*

Zákonný zástupca

Vlastník

osobne ručiaci spoločník

Konateľ

člen predstavenstva

vlastník / zákonný a zodpovedný vedúci

Meno*

Priezvisko*

Ulica / č. domu*

PSČ*

Mesto*

Jazyk*

Alternatívna mena
Zvolená mena slúži iba na informáciu
IČ DPH*

(Príklad: SK1234567890)

Daňové identifikačné číslo*
Užívateľské meno* (Pomoc)
Min. 4 znaky – max. 10 znakov

Číslo obchodníka BMW*

Číslo obchodníka MINI*

Zaujímam sa najmä o:

Ako ste sa o nás dozvedeli?
Údaje o dražiteľovi
Kontaktná osoba
Oslovenie*

Meno*

Priezvisko*

E-mail*

E-mail (zopakovať)*

Dátum narodenia*


Pozícia

Telefón*

Fax

Mobil

 
Vaše údaje spracováva výlučne spoločnosť Auktion & Markt a dodávateľ vozidla v súvislosti obchodným stykom. K odovzdávaniu Vašich údajov tretím stranám nedochádza. Deje sa tak iba vtedy, keď užívateľ výslovne súhlasí s ich odovzdaním.
 
Dôležité upozornenie:
Po odoslaní tohto registračného formulára od nás dostávate potvrdzujúci e-mail. Prosím, vytlačte si dokument vo formáte PDF, ktorý je k nemu priložený, odošlite ho podpísaný a opečiatkovaný spolu s Vašimi úplnými podkladmi faxom na +49 611 44796-729 alebo e-mailom na registrierung-autobid@auktion-markt.de.

Až po obdržaní a skontrolovaní Vašich kompletných podkladov sa môže uskutočniť aktivácia prístupu do aukcie !!!Aby ste mohli vykonať vyhľadávanie vozidiel, ste presmerovaní do vyhľadávacej masky na www.autobid.de.

Vážený obchodník,
Aby ste mohli dávať ponuky na tomto aukčnom portáli, musíte sa jednorazovo zaregistrovať u Autobid.de (nezáväzne).

Teraz ste presmerovaní do registračného formulára.