Εγγραφή.

Γρήγορα και απλά.

Αξιότιμε Συνεργάτη,

Σας ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας σχετικά με την online δημοπρασία αυτοκινήτων. Για να διασφαλιστεί, ότι η online τοποθεσία μας χρησιμοποιείται αποκλειστικά από εμπόρους αυτοκινήτων, πρέπει να μας στείλετε εκτός από αυτό το έντυπο και ένα φωτοαντίγραφο της έναρξης εργασιών της επιχείρησής σας. Ωστόσο αυτό δεν ισχύει, αν έχετε ήδη λάβει έναν αριθμό πλειοδότη-εμπόρου της Auktion & Markt.Χώρα*

Νομική μορφή επιχείρησης*

Όνομα εταιρείας*

Νόμιμος εκπρόσωπος

Κάτοχος

Εταίρος με προσωπική ευθύνη

Γενικός Διευθυντής

Μέλος του διοικητικού συμβουλίου

Κάτοχος / Διευθυντής

Όνομα*

Επώνυμο*

Οδός / Αριθμός*

Τ.Κ.*

Πόλη*

Γλώσσα*

Άλλο νόμισμα
Το επιλεγμένο νόμισμα εξυπηρετεί μόνο σκοπούς πληροφόρησης
Αριθμός φορολογικού μητρώου Α.Φ.Μ.*

(Παράδειγμα: EL123456789)

ΑΦΜ*
Ψευδώνυμο χρήστη* (Βοήθεια)
τουλαχ. 4 έως 10 λατινικοί χαρακτήρες

Αριθμός εμπόρου BMW*

Αριθμός εμπόρου MINI*

Με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα:

Πώς μάθατε για εμάς;
Στοιχεία πλειοδότη
Υπεύθυνος επικοινωνίας
Τίτλος*

Όνομα*

Επώνυμο*

E-mail*

E-mail (επανάληψη)*

Ημ/νία γέννησης*


Θέση

Τηλέφωνο*

Φαξ

Κινητό

 
Τα στοιχεία σας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την Auktion & Markt και τον προμηθευτή οχημάτων σε ό,τι αφορά την εμπορική σας σχέση. Τα στοιχεία δεν παρέχονται σε τρίτους, εκτός αν ο χρήστης συμφωνήσει ρητά για τη μεταβίβασή τους.
 
Σημαντική επισήμανση:
Αφού αποστείλετε το παρόν έντυπο εγγραφής, θα λάβετε ένα e-mail επιβεβαίωσης. Εκτυπώστε το συνημμένο έγγραφο PDF, υπογράψτε το, σφραγίστε το και στείλτε το μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα μέσω φαξ στο +49 611 44796-729 ή μέσω e-mail στη διεύθυνση registrierung-autobid@auktion-markt.de.

Μόνο μετά την παραλαβή και τον έλεγχο όλων των εγγράφων μπορείτε να συμμετάσχετε στη δημοπρασία !!!Για αναζήτηση οχημάτων, θα ανακατευθυνθείτε σε μια οθόνη αναζήτησης στο www.autobid.de.

Αξιότιμε Συνεργάτη,
Προκειμένου να είστε σε θέση να υποβάλετε προσφορές σε αυτήν την πύλη δημοπρασιών, θα πρέπει να εγγραφείτε στο Autobid.de (καμία δέσμευση).

Θα μεταφερθείτε τώρα στη φόρμα εγγραφής.