Регистрация.

Бързо и лесно.

Многоуважаеми търговци

Много Ви благодарим за Вашия интерес към нашия онлайн автомобилен търг. За да гарантираме, че нашата онлайн зона ще бъде използвана само от автомобилни търговци, е необходимо освен този формуляр да ни изпратите и копие от Вашата бизнес регистрация. Това обаче не важи, ако вече сте получил номер на участник в търга за търговец на Auktion & Markt.Държава*

Правна форма*

Име на фирмата*

Законен представител

Собственик

Съдружник с лична отговорност

Търговски директор

Член на управителния съвет

Собственик / търговски директор

Име*

Фамилия*

Улица / №*

Пощенски код*

Населено място*

Език*

Алтернативна валута
Избраната валута служи само за информация
Идент. № ДО*

(Пример: BG123456789)

Данъчен №*
Потребителско име* (Помощ)
Мин. 4 знака – макс. 10 знака

№ на търговец от BMW*

№ на търговец от MINI*

Интересувам се по-специално от:

Как научихте за нас?
Данни на участника в търга
Лице за контакти
Обръщение*

Име*

Фамилия*

Email*

E-mail (повторение)*

Дата на раждане*


Позиция

Телефон*

Факс

Мобилен телефон

 
Вашите данни ще бъдат използване само от Auktion & Markt и доставчиците на превозни средства във връзка с деловите ни отношения. Няма да бъдат предоставени данни на трети лица, освен ако потребителят не е потвърдил изрично съгласието си за предоставянето им.
 
Важно указание:
След изпращането на този регистрационен формуляр Вие ще получите от нас е-mail за потвърждение. Моля разпечатайте приложения към него PDF документ, изпратете ни го обратно подписан и подпечатан заедно с Вашите пълни документи по факс на +49 611 44796-729 или по е-mail на registrierung-autobid@auktion-markt.de.

Едва след получаване и проверка на Вашите пълни документи може да бъде активирано Вашето участие в търговете !!!За да извършите търсене на превозно средство, Вие бивате прехвърлени към маската за търсене на www.autobid.de.

Многоуважаеми търговци
за да можете да участвате в търг на този портал за търгове, трябва да се регистрирате еднократно при Autobid.de (необвързващо).

Сега ще бъдете прехвърлени към формуляра за регистрация.