Справочник.

Разберете търговете.

В справочника ще откриете кратко и прегледно описание на функциите на онлайн търговете на Auktion & Markt AG. По всяко време можете да разпечатате на Вашия принтер справочника, който сте свалили на PDF файл.


От линка на Acrobat при нужда можете да свалите актуалната версия на Acrobat.За да извършите търсене на превозно средство, Вие бивате прехвърлени към маската за търсене на www.autobid.de.

Многоуважаеми търговци
за да можете да участвате в търг на този портал за търгове, трябва да се регистрирате еднократно при Autobid.de (необвързващо).

Сега ще бъдете прехвърлени към формуляра за регистрация.